Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Această pagină este destinată să informeze utilizatorii acestui site despre modul în care este gestionat în ceea ce privește prelucrarea datelor lor personale, conform cerințelor art. 13 și 14 din Regulamentul european nr.679 / 2016 – Regulamentul general privind protecția datelor. Aceste informații respectă și este în conformitate pe deplin cu Recomandarea nr. 2/2001 că autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal, adunate în Grupul instituit prin art. 29 din directiva nr. 95/46 / CE, adoptată la 17 mai 2001 pentru a identifica câteva cerințe minime pentru colectarea online a datelor cu caracter personal și, în special, metodele, orele și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când link către pagini web, indiferent de scopul link-ului. Prin consultarea acestui site, datele referitoare la persoanele identificate sau identificabile pot fi prelucrate.

Se specifică că mecanismele de consimțământ vor fi evidente, scurte și ușor de înțeles; dacă condițiile inițiale pentru care s-a solicitat consimțământul ar trebui modificate, de exemplu dacă se modifică scopul prelucrării datelor, va fi necesar un consimțământ suplimentar în conformitate cu Regulamentul european nr. 679/2016. De asemenea, se specifică faptul că toate consimțământurile colectate vor face obiectul documentației păstrate separat de orice alt document corporativ.

Datele dvs. personale nu vor fi difuzate și aveți dreptul să vă exercitați drepturile menționate în articole 11-20 din Regulamentul european nr. 679/2016 scriind la info@beachsuitehotel.it

Proprietarul de date este Montmartre Di Maffi Marco S.a.s. cu sediul social în Via San Salvador 36, 47922 (RN), procesatorul de date este Marco Maffi, domiciliat la sediul companiei.

Prelucrarea conectată la serviciile web ale acestui site are loc la biroul menționat mai sus și la site-ul furnizorului de servicii și este gestionată numai de personalul companiei sau de persoane responsabile de operațiuni de întreținere ocazionale.

Tipuri de date care pot fi achiziționate

Date de navigare

Sistemele noastre IT și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web achiziționează, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Informațiile de mai sus nu sunt colectate în mod specific pentru a fi asociate cu părțile interesate identifica-te, dar având în vedere natura lor, acestea ar putea, prin prelucrare și asociere cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizato-rii care se conectează la site, adresele din notația Uniform Resource Identifier (URI) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cerere către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (de succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul computerului utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabili-tatea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului și pot fi expuse la Autoritatea Judi-ciară, dacă acest lucru este solicitat în mod explicit.

Date furnizate voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site implică achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale incluse în mesaj, precum și pentru datele colectate prin intermediul formularele de colectare a datelor dedicate serviciilor online.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automate pentru timpul strict necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.

Se respectă măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.